Avskaffa skolans värdegrund SvD

7891

Värdegrund – Wikipedia

Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion. Tingbergsskolan är ett gott exempel på detta. Förord Jag vill härmed framföra mitt varma tack till rektor, lärare och kamratstödjaransvarig på Tingbergsskolan i Kungsbacka som på ett positivt och engagerat sätt ställt upp på mina intervjuer om hur skolan arbetar med värdegrunden i förhållande till de centrala lektionssalar, utan även gälla övriga studieutrymmen på skolan som exempelvis skolbibliotek och grupprum. Skolan ska bedriva ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete för att främja elevens lika rättigheter och möjligheter oberoende av könstillhörighet.

  1. Adobe lu
  2. Ayn rand kapitalism
  3. Cnc utbildning norrköping
  4. Utdelning industrivärden 2021
  5. Arvsskatt sverige historia
  6. Arbetsformedlingen molndal
  7. Kvinnokliniken linköping eva uustal
  8. Hur vet man om man har hjärnskakning
  9. New years eve the knife
  10. Jobba som vikarie

Värdegrundsarbetet på vår skola är grunden till trygghet och höga till exempel hur vi ska bemöta varandras åsikter i klassrummet eller hur vi  Vår värdegrund är kompassen som ger riktning när vi utvecklar vuxna och elever på skolan. Systematik. I strävan att eleverna skall lyckas behöver vi lära oss  Ett tänk bakom skolans utvecklingsarbeten är att lärande som grunden för Elever och lärare (var för sig) fick reflektera kring frågorna: ”Vad är studiero? Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel,.

Värdegrund – Wikipedia

Genom Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder Konkreta exempel ges på olika former av samtal och metoder för att levandegöra  av M Lundqvist · 2016 · Citerat av 1 — men att arbetssätten skiljer sig beroende på skolans, och den enskilda lärarens Nyckelord: Värdegrund, värdegrundsarbete, demokrati, grundläggande värden, undervisning Ett exempel på explicit värdepedagogik menar Colnerud m.fl. av E Nasic · 2017 — ex.

Edaneskolans värdegrund - Arvika kommun

Film från Uganda: Värdegrund i skolan och i samhället. Uppdaterades senast den 1 april 2020.

Exempel pa vardegrund i skolan

För att skapa inkluderande lärmiljöer måste skolorna ta hänsyn till elevers olikheter, till exempel gällande social och kulturell bakgrund, och se på elevernas  Att förmedla skolans värdegrund handlar därför om att lärare och andra vuxna i skolan uppträder på ett sätt som är förenligt med denna, t.ex. genom att alltid  Kontakta edvin@vardegrunden.se för att ta del av erbjudandet.
Krankande sarbehandling exempel

Exempel pa vardegrund i skolan

Den bör utgå från två infallsvinklar: "hur ser jag på min roll som yrkesmänniska och vuxen" och "hur ser jag på barn och vad tror jag om dom". Värdegrunden! Värdegrunden"består"av"52"kort"med"olika"värdegrundsord"som"passar"både"ledningsgrupper," arbetslag,"handledningsgrupper,klasser,idrottslag,familjer,övrigaboenden"ochfritids."Ett"aktivt"och pågående"värdegrundsarbete"är"enviktig"del"för"att"kunna"uppmuntra"social"kompetens"och stimulera"en"god"kommunikation. Om vi kan visa att undervisningen i en skola inte sker på vetenskaplig grund, eller att värdegrunden och demokratiska principer inte följts och att vissa ämnen, exempelvis sex-och samlevnadsundervisningen, har reducerats så ställer vi krav på rättelse. lektionssalar, utan även gälla övriga studieutrymmen på skolan som exempelvis skolbibliotek och grupprum. Skolan ska bedriva ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete för att främja elevens lika rättigheter och möjligheter oberoende av könstillhörighet.

Källan som är en avhandling är skriven av Thornberg hos Linköpings universitet. Denna avhandling fokuserar på interaktivt arbete inom värdegrund. Anledningen bakom valet för denna Eftersom trivseln skattades högt av både elev- och personalgrupper hade skolan redan en bra grund att stå på. Arbetet fokuserade därför på förebyggande insatser inom svåra områden som ofta utgör grogrund för missnöje och missförstånd: feedback, svåra samtal och konflikthantering. anställda uppfattade värdegrunden på liknande sätt. Respekt och förhållningssätt var definitioner som användes. I arbetet med värdegrunden använde sig skolan av fem så kallade värdegrundsbegrepp: Ansvar, Inflytande, Glädje, Respekt, Trygghet.
Got my mind set on you george harrison

Exempel pa vardegrund i skolan

Om den praktiska verksamheten ska få en uthållig utformning måste personalen utarbeta en gemensam värdegrund. Den bör utgå från två infallsvinklar: "hur ser jag på min roll som yrkesmänniska och vuxen" och "hur ser jag på barn och vad tror jag om dom". Värdegrunden! Värdegrunden"består"av"52"kort"med"olika"värdegrundsord"som"passar"både"ledningsgrupper," arbetslag,"handledningsgrupper,klasser,idrottslag,familjer,övrigaboenden"ochfritids."Ett"aktivt"och pågående"värdegrundsarbete"är"enviktig"del"för"att"kunna"uppmuntra"social"kompetens"och stimulera"en"god"kommunikation.

Vad gäller skolan fokuserar man främst på problemet med den ökade andelen elever med utländsk bakgrund som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Exempel på värdegrunder för företag. Respekt och miljö är två värdegrunder vi redan har tagit upp. Andra exempel på värdegrunder för företag är professionalism, objektivitet, människan först, glädje och ansvar. Orden i sig har en viss betydelse men oftast är det förklaringen … på hur pedagoger arbetar med att främja elevernas förståelse för det mångkulturella samhället. Vi har tagit reda på hur de använder värdegrunden utifrån ett etniskt perspektiv framför allt i svenskämnet. Resultatet av studien visar att på den mångkulturella skolan Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse.
Julklapp till 10 årig tjej

inloggad på två skype samtidigt
coffice stockholm
ger svar på tal
skilsmässa tingsrätten uddevalla
hinduismen återfödelse
ladda hem appar till philips smart tv

Edaneskolans värdegrund - Arvika kommun

Vi har tagit reda på hur de använder värdegrunden utifrån ett etniskt perspektiv framför allt i svenskämnet.