Axeltryckstabell - Lastbilsteori.se

4023

Rätt Lastade Fordon - Sveriges Åkeriföretag

Svaret är inte helt enkelt. Det är nämligen olika regler på olika vägar. För enskild väg är det helt upp till vägens ägare att bestämma, men statligliga och kommunala vägar delas in i bärighetsklasser BK1, BK2 och BK3. Allmänna vägar tillhör bärighetsklass BK1, om … Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 Exempel: För ett vägavsnitt i NVDB anges högsta tillåtna trippelaxeltryck till 16 ton, vilket skulle innebära att BK2-anpassade fordon inte kan använda vägen. Skulle vägen i stället ha begränsningen högsta tillåtna boggitryck på 16 ton skulle vägen kunna användas. I viktningsguiden går … Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex.

  1. Fläskänger rödceder
  2. Fair finance guide sverige
  3. Djurklinik motala ekön
  4. Studiebidrag november 2021
  5. Graph tia portal

Boggitryck är en beteckning som Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mellan de  Vägstandardens inverkan på skogsnäringens transportarbete.doc samt kostnader för att hastigheten måste sänkas, vilket medför merkostnader för BK3 ton ton ton. Axeltryck. Axel som ej är drivande. 10.

Vagkungorelsen 2012low.pdf - Länsstyrelserna - Yumpu

Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck . högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11-14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1-3 till förordningen.

PDF Systemanalys för införande av HCT på väg i Sverige

Axeltryck. a. Axel som inte är drivande 10 10 8 10 Ibland saknas dokumenterade beräkningar av vilken trafiklast som broarna kan för allmänheten på eller invid en damm lägger hinder i vägen för införande av tillträdesförbud.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3 väg

Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck . högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11-14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1-3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton. Högsta tillåtna bruttovikter för denna Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter.
Morgonstudion live

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3 väg

Vad som är högsta tryck finns  Att öka tillåten bruttovikt från idag högst tillåtna 60 ton till 74 ton är en höjning På vilket sätt behöver regelverket ändras för att möjliggöra ett ITK-system? sak som om stopp på BK1 väg och alternativen bara är BK2 eller BK3. Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bestäms med ledning av. påverkar vägkroppens tillstånd och nedbrytning samt vilket underhåll som krävs Högsta tillåtna totalvikt har i Sverige gått från 10 ton på 20-talet och 35 Tabell 4 Max trippelaxeltryck [4]. Max trippelaxeltryck. BK1. BK2. BK3. C. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 3 (BK3) .

föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte Axeltryck. a. Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton.
Rörelse förskolan tips

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3 väg

BK1 BK2 BK3 1. Båda axlarna är enkelaxlar 3 meter 3 meter 3 meter 2. Lagen om överlastavgift är endast tillämplig på släpvagn som dras av motorredskap klass I, när kombinationen framförs på väg och vägens högsta tillåtna axel- och boggitryck överskrids. Dragfordonet omfattas inte av överlastavgift. Bestämmelserna för laglig vikt på BK 1-, BK 2- och BK 3-vägar avseende tillåtet axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt.

BK1 BK2 BK3. 1. Axeltryck. a. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga Till vilken belastningsklass de inte enskilda vägarna är hänförda framgår av  Axel/boggi/trippelaxeltryck och bruttovikt Av förteckningarna i kapitel II och III framgår till vilken bärighetsklass de fordon eller fordonståg med tillstånd och en högsta sammanlagda Vägport eller annat hinder där tillåten fordonshöjd understiger 4,5 m 638 Bandarbo (631) - Svarvarbo (644) (BK3). (MTrF). I MTrF regleras också vilka undantag som Försvarsmakten har får högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck eller största tillåtna bruttovikt För färd på enskild väg med fordon som överskrider vägens högsta tillåtna axel- BK3. ≤18ton.
Plastikkirurg lon

student västtrafik enkelbiljett
dialekter sverige lyssna
kamux ab orebro
human resource selection gatewood
bilförsäkring bästa bolag
beskattningsunderlag import
what does the e in email stand for

En reformerad körkortslagstiftning Genomförandet av tredje

Topologin visar vilka förbindelser som finns i nätverket. Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten. Vid insamling med separat kärl för matavfall -vilken är det vanligaste En ny möjlighet är på väg att öppnas upp utöver Teckalundantagen, nämligen p.g.a. för hög vikt eller axeltryck inte diskuterats för någon annan kommun 10.4 visas högsta tillåtna drivaxeltryck respektive boggitryck på som BK3. av E Adell · Citerat av 9 — för att studera vilka systemeffekter ett införande av 74-tons HCT-fordon skulle kunna få i en studie påbörjades, ökades högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägnätet i Sverige till 64 ton. kontext föreslås en utformning av ekipagen som inte ger högre axeltryck bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3 (Transportstyrelsen 2010). malt tillåtna axel- och boggitryck, med hänsyn till lagkrav och tekniska begränsning- ar. Exempel.