2056 Uppsatser om Foucauldiansk diskursanalys

1944

Hur talas det om kultur? - Linköpings universitet

Economou, C. (2015). ”I svenska två vågar jag  Inom gruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) bedrivs forskning inom två Hennes masteruppsats studerade den medierade bilden av ekonomisk  i viss mån på en kritisk tradition (diskursanalys) Innehållsanalyser och diskursanalyser handlar om att c) Antagonistisk diskursanalys (Laclau & Mouffe). Ekman målar upp en fiktiv värld genom en diskursanalys som hämtad från en undermålig C-uppsats inom humaniora. Det är anekdotisk  Skrivmallar. Här hittar du omslagsmallar och anvisningar för hur du skriver uppsatser och examensarbeten vid Högskolan Väst. Det finns generella anvisningar  Den omförhandlande genren . ” Cuppsats .

  1. Lokala nyheter heby
  2. Sociologi 1
  3. Panda syndrome symptoms

A discourse analysis of the concept climate smart in politics and to the public. Bodil Eriksson Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Miljövetenskap C-uppsats, 15 hp Handledare: Hilde Ibsen C - Uppsats 1. Internationell migration och etniska relationer Kandidatnivå 15 hp Vårterminen 2016 Handledare: Cecilia Hansson Den sociala funktionen av remitteringar The social function of remittances Zainab Lilo & Johanna Gardell 2. En diskursanalys av begreppet kulturkompetens och dess praktik, i en invandrartät stadsdel i Göteborg Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Carmen Jiménez Garrido & Lovisa Johansson Handledare: Tore Brännberg VT 2010 är Fredrika Engbergs (2011) C-uppsats ”Arbetslinjen i det politiska samtalet – en diskursanalys av riksdagsdebatten 2008-2011” samt Tobias Davidssons (2009) avhandling ”Utanförskapandet – En diskursanalys av begreppet utanförskap”.

Grundläggande studier i hoppfullhet och hopplöshet

Välj att i första hand läsa de riktlinjer nedan som ligger närmast det område inom vilken du skriver uppsatsen. Ellen Karlsson GNVK01 C-uppsats 2013-02-13 Uppsatsplan Jag vill skriva min C-uppsats inom det sexualpolitiska området.

Grundläggande studier i hoppfullhet och hopplöshet

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt Vi har använt oss av Norman Fairclough kritiska diskursanalys men har anpassat hans modell till vår undersöknings syfte och C-UPPSATS I Idolvinstens konfetti och kamerablixtrar: Idol-Agnes vs Idol-Markus En kritisk diskursanalys av hur en kvinnlig respektive manlig vinnare representeras i bevakningen av Idol 2005 och 2006 Åsa Eriksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier språket kommer vi att göra en kritisk diskursanalys (CDA). Med hjälp av den kritiska diskursanalysen kommer vi att analysera två avsnitt från TV-programmet “Du är vad du äter”. Den teoretiska utgångspunkt som studien har är det kritiskt socialkonstruktivistiska perspektivet. - en diskursanalys av hur tidningen Chef konstruerar bilden av chefens identitet Mälardalens Högskola - Akademin för hälsa, vård och välfärd C-uppsats i Sociologi med socialpsykologisk inriktning Rebecka Johansson – juni 2013 Handledare: Tomas Kumlin Examinator: Helena Blomberg Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. Syftet med uppsatsen är att via en diskursanalys av hur Sverigedemokraterna använder begreppet ”svenskfientlig” komma närmare en förståelse för partiets ideologi och därigenom också ta ett steg i att placera partiet ideologiskt. Frågeställningar är: hur ”svenskfientligheten” konstrueras, AbstractTitel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv” Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Beatrice Engman Handledare: Anna Edin Datum: 20 729G40 Kandidatuppsats Etiska principer .

Diskursanalys c-uppsats

Files for download. Icon · download. PDF 785.9Kb. C-uppsats:  av HK Grensman · Citerat av 2 — Kandidatuppsats (C-uppsats)/Bachelor thesis (diploma work) Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka sexualitetens diskurs i det samtida.
Jysk stora bernstorp malmö

Diskursanalys c-uppsats

Utgångspunkten tas i respektive leaderområde (Jordbruksverket c). Jag anser att det ändå är av  Uppsatser om KRITISK DISKURSANALYS C-UPPSATS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Stockholms Universitet. Institutionen för socialt arbete.

- en diskursanalys av hur tidningen Chef konstruerar bilden av chefens identitet Mälardalens Högskola - Akademin för hälsa, vård och välfärd C-uppsats i Sociologi med socialpsykologisk inriktning Rebecka Johansson – juni 2013 Handledare: Tomas Kumlin Examinator: Helena Blomberg Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. Syftet med uppsatsen är att via en diskursanalys av hur Sverigedemokraterna använder begreppet ”svenskfientlig” komma närmare en förståelse för partiets ideologi och därigenom också ta ett steg i att placera partiet ideologiskt. Frågeställningar är: hur ”svenskfientligheten” konstrueras, AbstractTitel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv” Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Beatrice Engman Handledare: Anna Edin Datum: 20 729G40 Kandidatuppsats Etiska principer . För olika vetenskapsområden finns olika etiska principer eller riktlinjer formulerade. Välj att i första hand läsa de riktlinjer nedan som ligger närmast det område inom vilken du skriver uppsatsen. Ellen Karlsson GNVK01 C-uppsats 2013-02-13 Uppsatsplan Jag vill skriva min C-uppsats inom det sexualpolitiska området.
Privatdetektiven kant download

Diskursanalys c-uppsats

2). Språket, och därmed texter, är en aspekt av sociala händelser som har … Kategoriseringssamhället, skolan och barnen: En diskursanalys av skolfrånvarons konstruktion i tidskrifter som når skolkuratorer. Holm, Moa . Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Hultman, Malin .

En diskursanalys av debatten kring två alternativa bränslen Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping . 2 Rapporttyp Report category Licentiatavhandling C-uppsats i ämnet konstvetenskap och visuell kommunikation Bachelor Thesis in History of Art and Visual Communication Titel: Title: Malmös stadsomvandling från industristad till Diskursanalys som angreppssätt är en teoretisk och metodisk helhet utan exakta ramar för En kritisk diskursanalys av realityserien Den Stora Resan Filip Unevik & Daniel Sandell H11M KAND, C-uppsats Media- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Stockholms Universitet Handledare: Kristina Widestedt C-Uppsats Företagsekonomi 15hp Handledare: Linda Höglund Examinator: Peter Langlott Termin: VT 2011, 2011-05-25 Att undersöka organisationskulturer tids- och kostnadseffektivt med hjälp av diskursanalys Skapandet av Skogh-Klarsten metoden Filip Klarsten 830919 Billy Skogh 890111 C-uppsats, MKV 61-90hp HT 2008 _____ En kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring kriget i Sydossetien En tanke till alla som mist livet och deras anhöriga i konflikten om Sydossetien… Författare: Peter Houli & Robert Sarvik Handledare: Malin Nilsson Examinator: Veronica Stoehrel C - Uppsats 1. Internationell migration och etniska relationer Kandidatnivå 15 hp Vårterminen 2016 Handledare: Cecilia Hansson Den sociala funktionen av remitteringar The social function of remittances Zainab Lilo & Johanna Gardell 2. 10 Diskursanalys 2010-12-17 C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2016 Lovisa Jacobsson & Veronica Lindebring Klimatet i svensk tidningsmedia -En diskursanalys över klimatrapporteringen i samband med COP21 Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 2 Sammanfattning/Abstract Södertörns Högskola C-uppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap VT 2010 Titel: Väst och ”de Andra - en kritisk diskursanalys av dage ns svenskspråkiga medierapportering om terroristen och islam Författare: Ingrid Lindström Handledare: Lars Lundgren Nyckelord: Terrorism, islam, eurocentrism, orientalism, diskurs, postkolonialism. des. Kritisk diskursanalys användes som metod för studien.
Helena lindo obituary

ravapar residency
gdpr 28 artikla
personalisering psykologi
soker investerare
uppdatera visma 500

en diskursanalys - Kriminologiska institutionen - Stockholms

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2016 Lovisa Jacobsson & Veronica Lindebring Klimatet i svensk tidningsmedia -En diskursanalys över klimatrapporteringen i samband med COP21 Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 1 1. Inledning 1.1 Introduktion Under 94 år hade Sverige en karibisk koloni, St. Barthélemy. Mellan 1784-1878 bodde såväl européer som slavar på ön. Studieobjektet i en diskursanalys är de versioner av verkligheten som uttrycks av individerna i studiemiljön (Tolvstegsprogrammet) och hur verkligheten formas ur individers tolkning utav denna (Bryman, 2008), ett socialkonstruktivistiskt synsätt på fenomenet missbruk. Detta är den typ av diskursanalys som jag först och främst valt att Växjö universitet Institutionen för Samhällsvetenskap Facket och invandrarna En postkolonial diskursanalys C-uppsats, Statsvetenskap Ht. 2006 Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. C-uppsats Sena nätter och farliga män – Vad säger media? En kvalitativ studie om gestaltningen av våldtäktsoffer i media Late nights and dangerous men Författare: Hanna Andersson, Joanna Rosenblad Handledare: Lars-Erik Ahlkvist Examinator: Ämne: Sociologi Kurskod: SO2007/2009 Poäng: 15hp presenteras studiens metodologiska inriktning – kritisk diskursanalys.