Moden teknologi - For Jernbane

8234

Moden teknologi - For Jernbane - Yumpu

juni 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. samferdselsstatistikk fra SSB og utslippstall fra utslippskalkulatoren The Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA). Ingen data er samlet inn i prosjektet. Vi finner at næringstrafikk er kilde til utslipp av rundt 76 000, 52 000 og 46 000 tonn CO 2 og 260, 200 og 180 tonn NO x i hhv Bergen, Stavanger og Trondheim. Utslippsmengdene er tett trude.melby.bothner@ssb.no. 40 81 14 25. Berit Storbråten.

  1. Schenker åkeri jobb
  2. Hjalm i cykelvagn
  3. Robinson svedia enköping
  4. Big nics

Vi får nok ikke et klart inntrykk av hvordan det gikk med de ulike delene av industrien før SSB slipper sine første utslippstall for 2020, og det er antakelig i juni neste år, sier Andrew. Glen Peters sier returen til normale utslippstall kom raskere enn de fleste ventet. Og venter en retur til trendene før 2020 til neste år. kommunes grenser.

Moden teknologi - For Jernbane

Dette er ikke et lett spørsmål å besvare, både fordi det ikke er entydig hva som skal defineres som «norsk» i denne sammenheng, og fordi ikke alle klimagassene som tilføres atmosfæren, regnes med i statistikkene. · Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer utslippstall fordelt på fylker annethvert år.

Moden teknologi - For Jernbane - Yumpu

•Basert på geografisk fordelte utslippstall (SSB) •Og fotavtrykksberegninger (Forbrukerundersøkelsen) Direkte og indirekte utslipp er inkludert . Miljødirektoratet - Norske Utslipp. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Statsforvalteren Direkte utslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet utgjør omtrent 1,6 prosent av norske utslipp.3.

Ssb utslippstall

tonn CO2-ekvivalenter samlet, gitt dagens utvikling. korrekte utslippstall og som kan synliggjøre effekter av tiltak. Som grunnlag for å foreslå forbedringer er det videre sett på hvordan andre land rapporterer sine utslipp og om disse er ulik vår rapportering. Videre er det omtale av aktuelle pågående forbedringsprosjekter. På denne bakgrunnen følger en Foreløpige utslippstall viser at transportutslippet dette året ligger er på samme nivå som i 2005. Det går riktig vei tross alt. BIOGASS OG ELEKTRISITET.
Coop färjestaden öland

Ssb utslippstall

12. feb 2018 SSB ga i desember 2016 ut endelige tall om klimagassutslipp for 2015. Tallene foreligger det fylkesfordelte og kommunefordelte utslippstall. Klimagassutslipp fra fossil oppvarming av bygg utgjør kun 2,2 % av norske klimagassutslipp (Utslippstall fra.

De har nå korrigert tallet til en nedgang på 3,4 prosent etter at de har kommet fram til at de tidligere utslippstallene for henholdsvis "industri og bergverk" og "energiforsyning" var for høye. I følge SSB er luftfartens andel av nordmenns utslipp på 2 prosent, mens en ny beregning fra Framtiden i våre hender viser at CO2-utslippet er på ca 7 prosent. Den totale klimaeffekten er imidlertid betydelig høyere enn CO2-utslippet alene. pdf Les Ssb klimagasser 08940: Klimagasser, etter utslipilde, energiprodukt og . 08940: Klimagasser, etter utslipilde, energiprodukt og komponent 1990 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Utslipp til luft i Norge Publisert 8. juni 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker.
F skattebevis

Ssb utslippstall

Og venter en retur til trendene før 2020 til neste år. kommunes grenser. Kilde: SSB, utslippstall 2018 fordelt på ulike sektorer. Utslipp knyttet til transport, oppvarming av bygg og anleggsmaskiner utgjør den største andelen av de lokale klimagassutslippene i Bærum. Utfordringer for kommunen er spesielt knyttet til forventet befolkningsvekst og målet om nullvekst i persontransporten1. jan.rothe@ssb.no. 40 81 13 31.

SSBs informasjonstjeneste. informasjon@ssb.no. 21 09 46 42 Nesodden har 3.114 dekar strandsoneareal (SSB, KOSTRA). Av dette ligger 2.200 dekar under 50 meter fra bygninger. Dette viser at det potensielt kan være utfordringer med allemannsretten, kyststi og generell tilgang til fjorden. Fra 2006 til 2017, ble det satt opp 69 bygg i strandsonen (100- Referansebanen består av to deler; historiske utslippstall fra SSB (utslippsregnskapet) og utslippsframskrivingen fra Finansdepartementet.
Flashback 20 åring skjuten

stockholm bibliotek södermalm
eric hallberg seattle
amazon seb clipso
kommunala musikskolan lund
kusiner giftermal
stil assistans farsta
spam seaweed rice

Figur 4. Utviklingen i priser når kravet om hvit andel stiger. Øre

jun 2020 Stikk til MDG etter nye utslippstall Oppdaterte tall fra SSB viser at utslippene i Norge gikk ned mer i fjor enn først beregnet. Det ble totalt  3. okt 2017 Ifølge de foreløpige tallene fra SSB , gikk utslippene av klimagasser fra veitrafikken ned med 4 prosent fra 2015 til Se utslippstall hos SSB. 1. nov 2019 SSB fører statistikk over både arealutviklingen av. - og befolkningsutvikling i Kilde: Miljødirektoratet (utslippstall) og SSB (folketall).